Fundacja Ochrony Zdrowia "Wsparcie" w Białymstoku

O NAS

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2006 r. działa Fundacja Ochrony Zdrowia Wsparcie w Białymstoku, której celem jest niesienie pomocy ciężko chorym osobom w zakresie ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji. Fundacja w szczególności  jest nastawiona na przyznawanie wsparcia finansowego sędziom, pracownikom, referendarzom sądowym oraz asystentom sędziów związanych z obszarem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz członkom ich rodzin.

 

W skład organów Fundacji wchodzą zarówno sędziowie jak również pracownicy sądowi.

 

Obecnie w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

 Prezes Zarządu: Bogusław Janusz Dobrowolski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;

Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Bieniewski - kierownik sekretariatu II Sekcji XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku;

Skarbnik: Beata Daciuk - starszy inspektor Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

Podstawą uzyskania pomocy jest uzasadniony pisemny wniosek ubiegajcego się o pomoc. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Zarząd Fundacji po rozpatrzeniu wszystkich danych zawartych we wniosku. Górną granicę pomocy wyznacza stan posiadanych przez Fundację środków.

 

Z radością możemy Państwa poinformować, iż do dnia dzisiejszego 100% składanych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. 

 

 

KONTAKT

 

Preferujemy kontakt drogą telefoniczną.

 

Osoby do kontaktu:

 

Grzegorz Bieniewski

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tel. 085 665 62 76

 

Beata Daciuk

Oddział Finansowy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Tel. 085 743 06 94

 

Adres poczty elektronicznej: fundacjawsparcie@vp.pl

 

 

DANE

 

Fundacja Ochrony Zdrowia "Wsparcie" w Białymstoku

KRS: 0000251489. REGON: 200066300. NIP: 5422969097

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

17 8774 0000 2601 1309 2000 0010

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl